Citat om natur och äventyr

“All good things are wild and free” – Henry David Thoreau

(Alla goda ting är vild och fri” – Henry David Thoreau)

 

“Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you”             – Frank Lloyd Wright

(“Studera naturen, älska naturen, var nära naturen. Den kommer aldrig att svika dig” – Fran Lloyd Wright)

 

“Just living is not enough…One must have sunshine, freedom, and a little flower” – Hans Christian Andersen

(“Att bara leva är inte nog…En måste ha solsken, frihet och en liten blomma” – Hans Christian Andersen)

 

“It’s impossible to walk in the woods and be in a bad mood at the same time”        – Unknown

(“Det är omöjligt att gå genom skogen och samtidigt vara på dålig humör” – okänt)