A big warm welcome to The Orange Tree Diary!

 

Who am I?

I am an ecologist with a creative mind. Although I already know a lot about nature, my passion is to learn more and more about it and pass it on in an inspirational and creative way. I am involved in many projects about biodiversity and volunteer with my own designed nature guiding. In that way I am hoping to bring people closer to nature.

What is this blog about?

This blog saw its first day light when I started blogging about my gardening project on my balcony. After a while I felt I wanted to write more about my view on life, nature, humans and how I strive to challenge myself by trying, learning and making new things, goals and dreams in life.

Why The Orange Tree Diary?

In some cultures, an orange tree symbolises generosity, wisdom and pureness. Generosity is a way of being kind to yourself, people and nature. Wisdom is a way of knowing yourself, and how you interact with people and nature. Pureness is a way of love for life, the love for people and the love for nature.

____________________________________________________________________________________

Ett stort varmt välkomnande till The Orange Tree Diary!

 

Vem är jag?

Jag är en ekolog med ett kreativt sinne. Även om jag redan vet mycket om naturen, är min passion att lära sig mer och mer om den och ge det vidare på ett inspirerande och kreativt sätt. Jag är involverad i många projekt om biologisk mångfald och jobbar frivillig med min egen utformade naturguidning. På det sättet hoppas jag få folk att närma sig naturen igen.

Vad handlar den här bloggen om?

Den här bloggen såg sitt första dagsljus när jag började blogga om mitt trädgårdsprojekt på min balkong. Efter en stund kände jag att jag ville skriva mer om min syn på livet, naturen, människan och hur jag strävar efter att utmana mig själv genom att försöka, lära mig och skapa nya saker, mål och drömmar i livet.

Varför Orange Tree Diary?

I vissa kulturer symboliserar ett apelsinträd generositet, visdom och renhet. Generositet är ett sätt att vara snäll mot dig själv, människor och naturen. Vishet är ett sätt att känna dig själv och hur du interagerar med människor och natur. Renhet är ett sätt att känna kärlek för livet, kärlek för människor och kärlek till naturen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *