A big warm welcome to The Orange Tree Diary!

Who am I?

I am an ecologist with a creative mind. Although I already know a lot about nature, my passion is to learn more and more about it and pass it on in an inspirational and creative way. I am involved in many projects about biodiversity and volunteer with my own designed nature guiding. In that way I am hoping to bring people closer to nature.

What is this blog about?

Basically this blog is about my three passions:

  1. Hiking adventures. Since I could walk on my own two legs my parents have dragged me along on various hiking tours in Europe. I was way too young to appreciate and remember most of them. Somehow it had a good impression on me, I am now inspired to hike all over the world.
  2. Humans and nature. My interest in nature has always been there, also the “fault” of my parents. I love to look at the interaction between humans and nature, which is very important in my work for nature protection.
  3. Writing. About everything, but mostly my writing involves nature, outdoors and new insights. I love to write poems, essays, or just short sentences and let photos talk instead.

Why The Orange Tree Diary?

In some cultures, an orange tree symbolises generosity, wisdom and pureness. Which, in my mind, represents a lifestyle that is closer linked to nature. Do I need to say more?

And now?

Explore the blog, my writing and words about humans and nature and I hope you will come back for more

____________________________________________________________________________________

Ett stort varmt välkomnande till The Orange Tree Diary!

Vem är jag?

Jag är en ekolog med ett kreativt sinne. Även om jag redan vet mycket om naturen, är min passion att lära sig mer och mer om den och ge det vidare på ett inspirerande och kreativt sätt. Jag är involverad i många projekt om biologisk mångfald och jobbar frivillig med min egen utformade naturguidning. På det sättet hoppas jag få folk att närma sig naturen igen.

Vad handlar den här bloggen om?

I grund och botten handlar det här om mina tre passioner:

  1. Vandringsäventyr. Sedan jag kunde gå på mina egna två ben har mina föräldrar dragit mig med på olika vandringsturer i Europa. Jag var alldeles för ung för att uppskatta och minnas de flesta. Det verka ha lämnat ett bra intryck på mig,  och jag är nu inspirerad att vandra i hela världen.
  2. Människor och natur. Mitt intresse för naturen har alltid varit där, också det är mina föräldrars “fel”. Jag älskar att se på interaktionen mellan människor och natur, vilket är mycket viktigt i mitt arbete för naturskydd.
  3. Skriva. Om allt, men mestadels handlar mitt skrivande om natur, vandring och nya insikter. Jag älskar att skriva dikter, långa tekster eller bara korta meningar och låta bilderna tala istället.

Varför The Orange Tree Diary?

I vissa kulturer symboliserar ett apelsinträd generositet, visdom och renhet. Vilket, enligt min mening, representerar en livsstil som är närmare kopplad till naturen. Behöver jag säga mer?

Och nu?

Utforska bloggen, mitt skrivande och ord om människor och natur och jag hoppas att du kommer tillbaka för mer

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *