Ting jag älskar med hösten

Ah den där känslan när man kommer tillbaka till första skoldagen efter sommaren. Den första dagen av ett nytt skolår. Och hösten ligger i luften.

Jag vet att många andra känner sig lite deprimerade av tanken på hösten. Det är slutet på sommaren och dagarna blir mörkare. För mig är det faktiskt motsatt. Du tror mig inte? Här är en lista som berättar varför hösten är underbar:

Jag älskar doften av krispig luft på morgonen. Jag älskar att se färgförändringen på träden och solskenet genom de gyllene bladen. Jag älskar regnet pattra mot paraplyet. Jag älskar mörkret med alla dess ljus.

Jag älskar det ögonblick av total fred när man sitter vid lägerelden, lyssnar på träsprickningen och smaken av lättbrända marshmallows. Jag älskar att gå genom skogen, och känna att jag är en av många pusselbitar i denna värld.

Jag älskar att få mina händer smutsiga och skörda grönsaker, plocka blåbär och vinbär och titta på en spindel som kryper i säkerhet. Jag älskar att veta att årstiderna ändras, och naturen fortsätter som den alltid har gjort.

Jag älskar myset, lukten av kanelbullar och varm choklad med grädde. Jag älskar att titta på stormen som passerar och plocka äpplen som ligger kvar på marken. Jag älskar att veta att allt är möjligt. Precis som jag vet, att fröet jag sätter i jorden nu, kommer att fåspira i vårsolen nästa år.

Ensam

 

Jag sitter vid sjön. Titta på två fåglar. Jag kan se reflektionen av himlen på vattenytan. Molnen rör sig långsamt. Trädarna beundrar sig i den medföljande spegeln.

Sitter ensam och beundrar utsikten. Bara jag. Ensam.

Skönheten att spendera tid ensam är möjligheten att känna vad du vill. Är du ledsen? Var ledsen! Är du glad? Var glad! Är du arg? Var arg! Det här är ögonblicket när ingen behöver bry sig. Du behöver inte bry dig. Du kan vara vad du är när du sitter här vid sjön.

Naturen ger mig alltid en känsla av att kunna vara mig själv, verkligen mig själv, samtidigt som jag känner mig trygg och omhändertagen. Tid för tystnad, tid för reflektion, tid för mig själv.

Det är något som verkligen uppskattas!

 

 

Rädsla vs. Verklighet

The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown
H.P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature

Rädsla kan visas på många olika sätt och förekommer i många olika situationer. Man kan vara rädd för spindlar, ormar eller höjder. Man kan vara rädd för ensamhet, sociala tillställningar eller kanske båda.

Många av dessa rädslor är rotade inuti individen. Och det viser sig i vissa beteenden. Att vara rädd för att förlora ett jobb, kommer oundvikligen leda till mer stress. Att vara rädd för att förlora en partner eller en älskad vän kan visa sig i svartsjuka. Att vara rädd för misslyckande hindrar oss från att förverkliga våra drömmar. Den värsta typen av rädsla kan dock få människor att själviska, kallhjärtade och rakt igenom göra dem till hatare.

Rädslan för det okända.

När något är obekant för oss känner vi rädsla och vi skapar en försvarsmekanism. I grund och botten försöker vi skydda oss mot eventuell fara. Det är helt enkelt en överlevnadsmekanism. Så vi reagerar med misstankar, avslag och oro. Vad händer med mig? Och där har vi kommit till kärnan av själviskhet. Ett bekymmer över vår egen välfärd och förakt av andra människor som bara råkar vara annorlunda, men som likaväl är som du och jag.

I dagens situation testas vår förmåga att visa vänlighet mot det okända. Trots att vissa är mer komplicerade än det här, tror jag att de flesta dagens problem i vårt samhälle uppstår genom rädsla för de okända. Människor verkar ha rädsla för att förlora sin egen identitet när de öppnar sitt samhälle för något som är nytt och annorlunda. Alla har givetvis rätt att känna hur de känner och det kan finnas särskilda skäl för det. Men vi måste komma ihåg att ibland rädsla kommer från oss och kan ha inget att göra med verkligheten. Därför säger jag: skruva rädsla! Låt inte rädsla stå i vägen för att öppna våra armar mot resten av världen. Låt oss vara öppet och lära känna unkown innan vi dömer, stäng dörrar och gränser. Låt inte rädsla förhindra oss från att vara snäll, generös och empatisk människor. Rädsla hindrar verkligen drömmar från att bli sanna, inte bara våra egna.

_________________________________________________________________

Fear vs. Reality

Fear can be shown in many different ways and occurs in many different situations. One can be afraid of spiders, snakes or hights. One can be afraid of loneliness, social settings or maybe both.

Many of those fears are rooted inside of the individual. And it will show itself in certain behaviours. Being afraid of loosing a job, will inevitable lead to more stress. Being afraid of loosing a partner, or a beloved friend, may  show itself in jealousy. Being afraid of failure prevents us from pursuing our dreams. The worst kind of fear, though, can make humans look selfish, cold-hearted and straight through turn them into haters.

The fear of the unkown.

When something is unfamiliar to us, we feel fear and we put up a defence mechanism. Basically, we are trying to protect ourselves against possible danger. It is, simply put, a survival mechanism. So, we react with suspicion, rejection and concern. What will happen to me? And there, right there, we arrived at the core of selfishness. The concern of our own welfare, and a disregard of other human beings who just happen to be different, but yet so alike you and me.

In todays situation, our ability to show kindness towards the unkown is put to the test. Even though things are more complicated than this, I believe that most of todays problems in our society arise through fear of the unkown. People seem to have a fear of loosing their own identity when opening up their society for something that is new and different. Everyone is of course entitled to feel how they feel and there might be special reasons for it. But we must remember that sometimes fear is coming from within us and might have nothing to do with reality. Therefore, I say: screw fear! Do not let fear stand in the way of opening our arms towards the rest of the world. Let us be open-minded and get to know the unkown before we judge, close doors and borders. Do not let fear prevent us  from being kind, generous and empathetic humans. Fear does indeed prevent dreams from coming true, not just our own.

Ta hjälp av naturen (Del2)

 

För många år sedan fick någon den “briljanta” idéen att använda kemikalier för bekämpning av skadedjur på växter. Visste du att bekämpningsmedel som användes för att skydda frukter har sitt ursprung i kemikalier som uppfanns för krig? Om du har läst Silent Spring av Rachel Carson vet du hur störande detta känns. Om inte, rekommenderar jag boken starkt.

Genom åren, efter uppkomsten av kemiska bekämpningsmedel, började människan sakta inse att det kanske inte hade var den bästa idéen. Nu är vi mer medvetna om farorna.

Men för att säkra oss kålen till julbordet kan vi vända oss till naturen. Tro det eller ej, men naturen har “uppfunnit” många skadedjurskontrollanter som vi kan dra nytta av. Naturliga bekämpningsmedel är inte svåra att hitta, om du vet var du ska leta. Genom åren har jag lärt mig några väldigt bra tips som jag nu ska dela med mig av.

Det finns många blommor vars doft avskräckar ovälkomna gäster. Här är mina favoriter. De är lätta att odla och det bästa? De ser också vackra ut.

  • Lavendel: Skyddar för skadliga insekter, såsom myggor och loppor. Lavendel lockar också fjärilar och andra pollinerande insekter till trädgården. Vinn-vinn 🙂
  • Gurkört: Generellt bra mot skadliga maskar, som kålmask. Dessa maskar blir till vackra fjärilar, men som maskar är de hungriga plågoandar.
  • Marigold/Ringblomst: Håller mjöllöss borta från dina tomater.

Jag gillar att använda dessa blommor för skadedjursbekämpning speciellt eftersom de har flera användningsområden. De luktar och är vackra att se på, de är ätbara och lockar insekter som hjälper dig till trädgården. Några insekter som äter skadedhur är:

  • Nyckelpiga, vars favoritföda är bladlöss
  • Spindel
  • Geting

Du kan också bygga små gömställen eller insektshotell för att du ska få all den hjälp du behöver för att hålla skadedjur under kontroll.

Som jag nämnde i del 1, kan kaffegrut användas för att avskräcka sniglar. Ett annat sätt är naturligtvis att täcka dina växter med ett fint nät. Eller så kan man bygga en fågelskrämma för att skrämma bort fåglar från bären.

Det också många andra mormorstips. Har du någonsin hört talas om bakpulver mot myror? Men jag tycker egentligen att det inte skadar att ha myror i trädgården insekter. Faktum är att de råkar ha bladlöss på deras meny.

Vad du nu väljer att använda, var noga med att det inte skadar miljön. Ta hjälp av naturen istället! Den har trots allt varit framgångsrik i många århundraden.

Tålmodighetens bröd

Min surdegstart bubblar i egen takt. I den världen finns det ingen hast, ingen tid att visa hänsyn till. Det enda som behövs är mjöl, vatten och en liten tesked honung, ungefär varannan dag. Vilket enkelt liv!

Det är ett typiskt surdegbröd som tar tid att baka. Det finns inget sätt att fuska, att försöka skynda på tiden. När jag har bråttom påverkas det, och resultatet speglar alltid min otålighet. Surdegen förlåter inte lätt. Om du inte bryr dig nog att ge honom lite kärlek, så kan du glömma allt annat.

Som med bröd, behöver också trädgården sin tid. Du sår dina frön, och det är det. Du kan inte göra något för att påskynda naturens naturliga hastighet. Dessutom ser du förmodligen inte det önskade resultat det första året du börjar med din trädgård. Det kommer att finnas fel, det kommer att finnas misslyckanden. Precis som fruktträd behöver år innan de ger frukt, kan vissa växter behöva ett år för att ge grönsaker av god kvalitet. Kvalitet tar tid och tålamod.

Kvalitet och tålamod är två ord som går hand i hand. Gott vin, balsamvinäger och ost kommer inte från att man skyndar genom produktionsprosessen, eller genom att vara otålig. Samma sak kan sägas om våra egna liv. Ett bra liv kommer inte från att rusa igenom det. Kärlek växer inte när otålighet lurar över axeln. Framgång kommer inte från att skynda på saker.

Tyvärr, på grund av modern teknologi, har kvalitet och tålamod rivits isär. Vi lever våra liv fortare än någonsin och kvalitet förbises. Vi börjar vår dag med frukost på språng och blir irriterade när bussen är 1 minut sen. Vi kontrollerar klockan medan vi checkar den senaste uppdateringen online. Vi är redan i ett viktigt möte innan det faktiskt börjar, och vi är på väg till nästa innan det första är slut. Våra hjärtan slår snabbare när internet är 1/10 sekund långsammare än vanlig, vi börjar bli stressade. Vi äter lunch medan vi skriver ett jobb e-post och pratar med en kompis på facebook, vi ger “kvalitetstid”.

Om jag skulle ha något att säga som skulle höras över hela världen skulle jag säga:

“Stop, breathe and bake bread” 🙂

Ta hjälp av naturen (Del1)

Så småningom börjar tiden för trädgårdsarbetet igen. Jag vet många som glädjar sig oerhört mycket. Men jag vet också många som gruvar sig lite för detta. Varje år börjar med att man sätter igång ett stort trädgårdsprojekt, men så rinner allt ut i sanden när tiden inte räcker till eller vädret ine riktigt vill spela med. Jag känner till detta alltför väl. Därför har jag skrivit ned några tips som kan underlätta. Självklart spelar naturen en stor roll i detta.

Trädgårdsskötsel behöver nämligen inte vara mycket arbete om du låter naturen göra arbetet för dig.

Det viktigaste är jordens kvalitet. Är den för lerig är det bra att tillsätta sand.  Är jorden för sandig, tillsätt organisk jord för att tillföra näring. För att dina växter ska trivas i jorden kan du ta hjälp av vanliga daggmaskar. Det finns många små djur du inte vill se nära dina växter, men de här borde du absolut borde ha i din trädgård. Daggmask äter jord och annat nedbrytet material och förbättrar  därmed jorden. Den blir inte för kompakt, inte för porös, bara perfekt!

Om du har väldigt lite daggmask i trädgården kan du köpa dem i butiker för fiskeutrustning eller fråga bland andra trädgårdsmästare. Eller kanske grannen kan ge dig några? 🙂 Jag har bara en liten balkong, men jag tänker faktiskt på att få några “hjälpare”. Trots att jag inte egentligen håller dem fångade i ett litet utrymme, så antar jag att jag måste vänta tills jag har en större trädgård.

Glöm inte att återvinna ditt organiska avfall. Att ha en komposthög i din trädgård ger dig ett bra gödningsmedel. Här kan du dumpa rester från grönsaker som potatisskal, dåliga blad från sallad och så vidare. Har du höns? Nästa gång du rengör hönshuset kan du fördela lite gödsel bland växterna. De älskar det!

  • Kaffegrut,
  • teblad och
  • nässelvatten

är perfekt som naturlig gödningsmedel. Kaffegruten fungerar också som naturlig bekämpningsmedel (mer information om naturliga bekämpningsmedel senare), eftersom den håller sniglar borta. Ta inte för mycket bara, det gör att marken blir sur. Teblad innehåller mycket näringsämnen. Det gillar vi.

Och nu när våren är här, varför inte gå ut och plocka några nässlor? De är inte bara bra för dina växter, de är också bra för dig. De innehåller mycket vitaminer och mineraler. Jag rekommenderar att du plockar de unga bladen för att äta, med dem kan du laga en smakfull nudelsoppa. Det finns faktiskt många växtarter som betraktas som ogräs som är väldigt användbar för allt från sallad till bröd och kakor. Mer om detta senare.

Jorden är alltså ett viktigt grunnlag för att det ska frodas i trädgården. Ibland kan bara det att förbättra jorden kvalitet göra underverk.

En växande trend

Så jag har kommit fram till en sak; att kunna gå igenom din egen doftande örtträdgård och beundra mångfalden av grönsaker är en växande trend. Det är definitivt något som jag drömmar om. Precis som jag har inte alla en stor trädgård, men det hindrar oss inte från att gräva med bara händer i jorden och skörda vår egen mat. Så vi var tvungna att komma med ett alternativ. Odlingskassar började dyka upp här och där och ökar stadigt. Väntetiden i köer för att hyra en tomt i en trädgårdskoloni blir längre och längre. För dem som inte har pengar eller tålamod att vänta är balkongen och vindrutan ett utmärkt alternativ för att börja odla en liten trädgård. Och det är vi inte sena med att utnyttja.

Så varför har denna trend blivit så stor de senaste åren?

Jag tror att det är för att vi vill gå tillbaka till våra rötter. Människor har odlat grönsaker och örter länge. Det är inte särskilt förvånande att vi känner en uppmaning att så och skörda. Med all den dagliga stress vi upplever idag, uppskattar vi den enkla handlingen av att binda upp tomatväxter eller vattna av spenat. Eller bara sitta och njuta av humlor som surrar runt en av dina vackra blommor och en fjäril som vilar på lavendeln. Att ta hand om och skörda något du har “gjort” utlöser en av de mest tillfredsställande känslorna du kan ha. Därför tror jag att vi kan se den här populära trenden utvecklas. För att inte tala om den växande medvetenheten om var vår mat kommer ifrån.

En annan viktig faktor är att trädgårdsarbete förer människor samman. Du möter nya människor i trädgårdskolonier och utbyter kunskap. Du lär plötsligt känna din granne över balkongräcket. I min stad har vi flera volontärcentrum som startade sina egna trädgård med volontärer från olika hörn av världen. Detta ger inte bara en mängd kunskaper, utan främjar också kulturutbyte och ökad tolerans mellan människor.

 

 

 

The Orange Tree Diary

Det pirrar i mina fingrar, våren är här!

Önskan att gräva i jord och sätta frön är stark. Så nu har jag köpt in ekologisk jord, frön, och små plantor. Detta blir nog veldig spännande, eftersom jag inte ens har en riktig balkong med plast för att odla. Jag har bara en liten fransk balkong. Och den tänker jag använda! Kreativiteten ska få komma fram, ohämmad och fri. Nu ska det odlas!

Det pirrar ännu mer i mina fingar att skriva. Så vad med att jag delar med mig av mitt odlings-projekt? Ja, det ska nog bli bra det här. Det blir lite om trädgård, funderingar som jag har, lite av allt helt enkelt.

Som O. Henry sa:

“Write what you like; there is no other rule.” 

 

Tänkte också ta tillfället i akt och berätta lite om mig själv.:

Jag är ekolog, naturvägleder, inspiratör, naturalist och skribent (det är i alla fall det jag kallar mig själv)

Bor i Trondheim, Norge, sedan 2013 (Lång historia, eller kanske inte. Jag skulle bara vara här för en termin, utbytesstudier på NTNU, men jag blev kär i staden redan efter bara några veckor. Ett fint kärleksförhållande, där havet och fjorden, skogarna och bergen, och allt däremellan aldrig gör mig besviken.

Ord som beskriver mig: Idérik, driven, nyfiken, entreprenör, innovatör, naturälskare, eftertänksam, minimalist, kreativ

Jag älskar: naturen, livet, att dansa, vandringar, skriva, mina kläder, äventyr, lära mig nya saker, läsa, möta nya härliga människor.

Jag gillar också en massa andra saker. Som till exempel att måla, tekna och pyssla. Att resa, frukostbufféer, äta dessert före middagen, mitt hemmaodlade apelsinträd och att sitta ensam i skogen och uppleva naturen i alla dess former. 

Vad jag gör

Jag har många bollar i luften. Driver eget företag där jag jobbar med naturen och människor.  Jag startar egna projekt, ensam och i samarbete med andra. Jag skapar nya idéer, utvecklar och driver projekt framåt. Och jag skriver på mina skrivprosjekt, både böcker och dikter. 

Hello till mitt apelsinträd