Rädsla vs. Verklighet

“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown” ― H.P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature Rädsla kan visas på många olika sätt och förekommer i många olika situationer. Man kan vara rädd för spindlar, ormar eller höjder. Man kan vara rädd […]